Ödünç Alma Şartları

KÜN kütüphaneleri, öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kullanımına açıktır. Üniversite dışı kullanıcılar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının izni ile kütüphaneden yararlanabilirler.

Kapadokya Üniversitesi kütüphanelerinde, aşağıda belirtilen kullanıcı gruplarına göre değişik sürelerde ödünç verme işlemi yapılır:

a) Akademik personel ile yüksek lisans/doktora öğrencileri bir defada en fazla 6 yayın alabilir. Ödünç süresi 30 gündür, süre uzatımı bir kez 30 gün süreyle gerçekleştirilir. Ödünç alınan kütüphane kaynakları gününde iade edilmelidir. İadesini üst üste iki kez geciktiren kullanıcılar, ilgili yarıyıl içerisinde bir daha ödünç sisteminden yararlanamaz.

b) Ön lisans ve lisans öğrencileri bir defada en fazla 3 yayın alabilirler. Ödünç süresi 15 gündür, süre uzatımı bir kez 15 gün süreyle gerçekleştirilir. Ödünç alınan kütüphane kaynakları gününde iade edilmelidir. İadesini üst üste iki kez geciktiren kullanıcılar, ilgili yarıyıl içerisinde bir daha ödünç sisteminden yararlanamaz.

c) Mezunlar, bir defada en fazla 2 adet yayın alabilirler. Ödünç süresi 15 gündür, süre uzatımı bir kez 15 gün süreyle gerçekleştirilir. Üst üste iki defa ödünç geciktiren mezun, bir yıl süreyle ödünç hizmetlerinden yararlanamaz.

d) İdari personel, bir defada en fazla 3 yayın alabilir. Ödünç süresi 15 gündür, süre uzatımı bir kez 15 gün süreyle gerçekleştirilir. Ödünç alınan kütüphane kaynakları gününde iade edilmelidir. İadesini üst üste iki kez geciktiren kullanıcılar, ilgili yarıyıl içerisinde bir daha ödünç sisteminden yararlanamaz.

Ödünç kitap alırken Kapadokya Üniversitesi öğrenci, personel yada mezun kimlik kartlarının ibraz edilmesi gerekmektedir. Ödünç süresi uzatılacak kitabın, kütüphane görevlisine gösterilmesi esastır.

Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden yeniden ödünç kitap alamazlar veya kullanma sürelerini uzatamazlar.

Referans kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, nadir eserler vb.), gazeteler, dergilerin son sayıları ve tezler ödünç verilmemektedir.

Tezler, tez odalarının dışına çıkarılamaz. Tezlerden yararlandırma hizmeti tez odalarında verilmektedir.

Ayırtılmış eserlerden oluşan rezerv koleksiyonundan yalnızca kütüphane içinde yararlanılabilir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı süresi solmadan kullanıcıdan geri isteyebilir.