Akademik Sunum

Akademik Sunum

Akademik Sunum üniversite eğitimi sırasında kullanılabilecek 10.000’den fazla sunumu içeren bir veri tabanıdır. Çoğunluğu lisans ve lisansüstü dersleri ve bu derslerin konularını kapsayan sunumlar konularına göre sınıflandırılmıştır. Akademik sunum, bir veri tabanı olarak sunumu barındırmanın yanında sunumların online/uzaktan eğitim sırasında kolayca gösterimi/kullanımı ve öğrenciler ile paylaşımını da sağlar.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Aperta

Aperta

TÜBİTAK destekli projelere ilişkin sunumların ve yayınların (makale, kitap, bildiri, tez vb.); TÜBİTAK adresli yayınların; UBYT'den teşvik almış olan Türkiye adresli yayınların; Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (TRUBA) projesi kapsamında yapılan yayınların; TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makalelerin ve tüm bunlara ilişkin araştırma verilerinin saklandığı arşivdir.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
ArXiv

ArXiv

Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Biyoloji, Kantitatif Finans ve İstatistik konularında açık erişim 900 bin civarında e-dergiyi içermekte olan ve ArXiv Cornell Üniversitesi Kütüphanesi, Simons Vakfı ve üye kurumlar tarafından finanse edilen veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Bielefeld Üniversitesi tarafından işletilen gelişmiş akademik arama motorudur. BASE, felsefe, psikoloji, sosyololoji, edebiyat, tarih, dil bilim, teknoloji ve sanat konularında 60 milyonun üzerinde tam metin içeriğe erişim sağlamaktadır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
BioRwix

BioRwix

Biyoloji alanındaki akademik yayınların ön baskılarını içeren, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Cold Spring Harbor Laboratory tarafından işletilen veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Canada Thesis Service

Canada Thesis Service

Kanada bağlantılı tezlerin arşivlendiği, Kanada Milli Kütüphanesi açık erişimli tez depolama merkezidir.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Cern Document Server

Cern Document Server

Fizik alanında çok sayıda akademik yayına ulaşma imkânı sağlayan veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
ChemSpider

ChemSpider

Kimya alanında çok sayıda akademik yayına ulaşma imkânı sağlayan veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
CrossRef

CrossRef

Açık erişimli bilimsel yayınların üst metinlerine erişim sağlayan arama motorudur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
DART- Europe: E-theses Portal

DART- Europe: E-theses Portal

28 Avrupa ülkesindeki 619 üniversiteden 828.729 açık erişim araştırma tezine erişim sağlayan veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
David Rumsey Harita Kolleksiyonu

David Rumsey Harita Kolleksiyonu

100,000 civarında modern dönem ve tarihi harita barındıran dijital platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
De Gruyter

De Gruyter

Beşeri bilimler, sosyal bilimler, tıp, matematik, mühendislik, bilgisayar bilimleri, doğa bilimleri ve hukuk alanlarında bilimsel kaynakları açık erişime sunan Berlin Merkezli dijital platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Digital Commons Network

Digital Commons Network

Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, kitap bölümleri, tezler, konferans öğeleri ve diğer bilimsel çalışmaları bir araya getiren veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Duke Üniversitesi Kütüphanesi Osmanlı-Türk Edebiyatı Koleksiyonu

Duke Üniversitesi Kütüphanesi Osmanlı-Türk Edebiyatı Koleksiyonu

Duke Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Osmanlıca 216 kitabın online okunabileceği, indirilebileceği dijital platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Dünya Bankası Açık Verileri

Dünya Bankası Açık Verileri

Dünya Bankasının küresel kalkınma verilerini açık erişime sunduğu dijital platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Econbiz Find Economic Literature

Econbiz Find Economic Literature

Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
EDP Science

EDP Science

Kimya, Mühendislik ve Teknoloji, Çevre Bilimleri, Sağlık, Yaşam Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik ve Astronomi, Sosyal Bilimler, İnsan Bilimleri ve Ekonomi alanlarında kısmen ücretsiz veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Espacenet

Espacenet

120 milyondan fazla patent belgesine ücretsiz erişim sağlayan veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
EUDML The European Digital Mathematics Library

EUDML The European Digital Mathematics Library

Matematik alanında çok sayıda akademik yayına ulaşma imkânı sağlayan veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Europeana Collections

Europeana Collections

Avrupa müzelerinden, galerilerinden, kütüphanelerinden ve arşivlerinden 58 milyon eseri, kitap, film ve müzik hakkında verinin sunulduğu açık erişim veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
[FILMGRAB]

[FILMGRAB]

Çekilmiş tüm filmlerin çarpıcı sahnelerinin arşivlerinin bulunduğu bir veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Gazeteden Tarihe Bakış Projesi (İstanbul Üniversitesi)

Gazeteden Tarihe Bakış Projesi (İstanbul Üniversitesi)

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan gazetelerin taranarak araştırmacıların faydalanması için dijital ortamda arşivlendiği platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Google Arts and Culture

Google Arts and Culture

Google tarafından işletilen bir sanat ve kültür platformudur. Bu platform 1500 civarında müze ve kültür kurumundan eserleri barındırmaktadır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Google Scholar (Google Akademik)

Google Scholar (Google Akademik)

Akademik yayınları tarayan Google tarafından geliştirilmiş arama motorudur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
HukukKaynaklari.com

HukukKaynaklari.com

Tek ara yüzde çalışan iki arama motoru barındıran bir veri tabanıdır. Kitap, makale, çeviri, tez vb. 53.000’den fazla eseri sistematik olarak sınıflar; bu eserler içerisinde yazar adı veya eser adı kriterlerine göre arama yapar. Ayrıca 30.000 tanesi 2000-2015 yıllarına ait olmak üzere, toplam 70.000 esere tam metin erişim desteği sağlar.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
IAEA (International Atomic Energy Agency)

IAEA (International Atomic Energy Agency)

Uluslararası açık erişimli nükleer veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Islamic Heritage Project

Islamic Heritage Project

Harvard Üniversitesi kütüphaneleri ve müzelerinde bulunan İslami el yazmaları, yayınlanmış metinler ve haritaların dijital koleksiyonudur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı

İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı

TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla kullanıma sunulmuş veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Listing of Open Access Databases (LOADB)

Listing of Open Access Databases (LOADB)

1,300'den fazla açık erişim veri tabanını tarayan dijital platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
MIT Press Open

MIT Press Open

MIT tarafından açık erişime sunulan bilim, teknoloji, sanat, sosyal bilim ve tasarım alanlarında açık erişim yayınların veri portalıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
NASA Veri Tabanı

NASA Veri Tabanı

NASA tarafından finanse edilen araştırmaların sonuçlarında yazılan ve hakemli dergilerde yayınlanan makalelerin tam metinlerinin yer aldığı, açık erişimli veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Nişanyan Yeradları

Nişanyan Yeradları

Türkiye'deki tüm yer isimlerinin tarihi, eski adları ve değişimlerini inceleyebileceğiniz bir veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Open Culture

Open Culture

Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden, yüksek kaliteli kültürel ve eğitimsel medyayı bir araya getiren, ücretsiz, dijital veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
OpenAIRE

OpenAIRE

Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) sunulduğu veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından erişime sunulan ve Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dair makalelerden oluşan veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
PQDT (Proquest) Open

PQDT (Proquest) Open

100’e yakın ülkeden yüksek lisans ve doktora tezlerini içeren açık erişimli veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
SafetyLit

SafetyLit

SafetyLit, kasıtsız yaralanmaların, şiddetin ve kendine zararın önlenmesi ve araştırılması ile ilgili 30'dan fazla farklı araştırma alanında çalışan araştırmacıların raporlarının özetlerini sunan dijital veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Salt Araştırma

Salt Araştırma

SALT Araştırma, arşiv koleksiyonları "Sanat", "Mimarlık ve Tasarım", "Kent, Toplum ve Ekonomi" başlıkları altında 1.840.000 dijital belgeyi bir araya getirmektedir

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Sanskrit Documents

Sanskrit Documents

Antik Yunan, Mısır, Çin ve Asya üzerine yazılmış binlerce taranmış esere ulaşabileceğiniz bir veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Science.gov

Science.gov

Science.gov, Amerika Birleşik Devletlerinin federal resmi kurumlarının AR-GE çalışmalarının, teknik raporlarının vb. bulunduğu veri tabanlarında tarama yapmayı sağlayan arama motorudur. İçeriğinde eğitim materyalleri de barındırmaktadır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
SCOAP3: Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

SCOAP3: Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

SCOAP3, 44 ülkeden üç binden fazla kütüphane, araştırma merkezleri ile üç hükümetler arası organizasyonun işbirliği ile, parçacık fiziğine alanında açık erişimi desteklemek üzere kurulmuş bir veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Sigmund Freud Papers

Sigmund Freud Papers

Sigmund Freud’un 1871-1939 yılları arasında kaleme aldığı psikanaliz notlarının dijital veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Social Science Research Network

Social Science Research Network

50’den fazla disiplinde, 500 bin civarında araştırmacı tarafından hazırlanmış, bir milyon civarında akademik çalışmayı taramaya imkan veren dijital platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
TED

TED

TED, dünyanın önde gelen düşünürlerinin, kendilerini en fazla heyecanlandıran fikirleri paylaşmak üzere katıldığı yıllık bir konferanstır. “TED” adını, geIeceğimizi şekillendiren üç ana konunun – Teknoloji, Eğlence ve Tasarım‘ın (Technology, Entertainment, Design) ilk harflerinden almaktadır. Etkinliğin kapsamı, herhangi bir disiplinle ilişkisi bulunan bütün fikirlerin ortaya konulmasını teşvik etmektedir.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
The Adam Health Illustrated Encyclopedia

The Adam Health Illustrated Encyclopedia

Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren e-ansiklopedidir.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
The Digital Collections of the British School at Athens

The Digital Collections of the British School at Athens

BSA Digital, bağışlanan, toplanan veya kazılan öğeleri bir araya getirir. Yunanistan'da Arşiv ve Kütüphaneler, Fitch Laboratuvarı, Knossos Araştırma Merkezi ve Müze'de fiziksel olarak bulunan materyaller halka açık hale getirilir.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
TRT Arşiv

TRT Arşiv

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun film arşividir.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
TÜBA Bilim Terimleri Sözlüğü

TÜBA Bilim Terimleri Sözlüğü

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), tarafından derlenen Türkçe bilim terimleri sözlüğüdür.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin yayınlandığı dijital platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi,

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi,

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan ve başlangıçtan günümüze kadar Türk edebiyatına ait şair ve yazarların biyografilerini modern biyografi anlayışına göre ele alan veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Türk Sineması Araştırmaları

Türk Sineması Araştırmaları

Bilim ve Sanat Vakfı – Türk Sineması Araştırmaları (TSA) birimi tarafından yayınlanan Türk sineması ile ilgili film, kişi, kitap, dergi, makale, söyleşi ve tez kategorilerinde sistematik künyelerin bulunduğu, yazılı, görsel ve işitsel belgelerin veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Türkiye Akademik Arşivi - Harman

Türkiye Akademik Arşivi - Harman

TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları

TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihli ilk toplantıdan bugüne, TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi tutanaklarının tamamını derleyen dijital platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Türkiye Makaleler Bibliyografyası

Türkiye Makaleler Bibliyografyası

1923’den bugüne kadar 8000 civarında dergide yayınlanmış olan bir milyon civarındaki makaleyi taramaya imkân veren dijital platformdur.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Ulusal Tez Merkezi (YÖK)

Ulusal Tez Merkezi (YÖK)

Türkiye üniversitelerinde hazırlanan tüm yüksek lisans ve doktora tezlerinin arşivlendiği veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
University of Pittsburgh - Archive of European Integration (AEI)

University of Pittsburgh - Archive of European Integration (AEI)

University of Pittsburgh tarafından yayınlanan Avrupa Entegrasyonu Arşivi (AEI), Avrupa entegrasyonu birliği konusundaki 58,786 doküman ve araştırma materyalini içeren elektronik bir depo ve arşivdir.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
USPTO Patent Database

USPTO Patent Database

Amerika Birleşik Devletleri Patent ofisinin veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
Wiley Open Access

Wiley Open Access

Açık erişimli makaleleri okumak, indirmek ve paylaşmak için serbestçe kullanılabilen bir veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız
WorldScientificOpen

WorldScientificOpen

Akademik yayınlara, dergilere ve kitaplara erişmeyi sağlayan bilimsel veri tabanıdır.

Erişebilmek İçin Tıklayınız