Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu

Kapadokya Üniversitesi Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu, Kapadokya Üniversitesi mensuplarının araştırma verilerinin ve akademik çalışmalarının, açık erişime sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve açık erişimle, araştırma verileri ile akademik çalışmaların görünürlüğünü, izlenebilirliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Rektör/Rektör Yardımcısı başkanlığında kurulan Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu, Rektör’ün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, Fakülte Dekanları veya temsilcileri, Yüksekokul Müdürleri veya temsilcileri, Enstitü Müdürleri veya temsilcileri, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanından oluşur.

Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu
Prof. Dr. Vesile ŞenolRektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu TemsilcisiKomisyon Başkanı
Funda Firuz AktanÜniversite Genel SekreteriÜye
Dr. Öğr. Üyesi Sinan AkıllıEnstitü Müdürü,
Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakalİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Temsilcisi
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat BenvenisteUygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Temsilcisi
Üye
Öğr. Gör. Füsun HepdinçMeslek Yüksekokulu MüdürüÜye
Bilge KayhanBilgi İşlem Daire Bşk. (v.)Üye
Mehmet CengizKütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanıÜye

Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu 2019-2020 yılı Faaliyet Raporuna erişebilmek için tıklayınız.

Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu Yönergesi’ne erişebilmek için tıklayınız.