Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu

Kapadokya Üniversitesi Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu, Kapadokya Üniversitesi mensuplarının araştırma verilerinin ve akademik çalışmalarının, açık erişime sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve açık erişimle, araştırma verileri ile akademik çalışmaların görünürlüğünü, izlenebilirliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Rektör/Rektör Yardımcısı başkanlığında kurulan Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu, Rektör’ün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, Fakülte Dekanları veya temsilcileri, Yüksekokul Müdürleri veya temsilcileri, Enstitü Müdürleri veya temsilcileri, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanından oluşur.

Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu
Prof. Dr. Vesile Şenol Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Temsilcisi Komisyon Başkanı
Funda Firuz Aktan Üniversite Genel Sekreteri Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı Enstitü Müdürü,
Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakal İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Temsilcisi
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Benveniste Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Temsilcisi
Üye
Öğr. Gör. Füsun Hepdinç Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye
Bilge Kayhan Bilgi İşlem Daire Bşk. (v.) Üye
Mehmet Cengiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Üye

Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu 2019-2020 yılı Faaliyet Raporuna erişebilmek için tıklayınız.

Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu Yönergesi’ne erişebilmek için tıklayınız.