Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu

Kapadokya Üniversitesi Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu, Kapadokya Üniversitesi mensuplarının araştırma verilerinin ve akademik çalışmalarının, açık erişime sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve açık erişimle, araştırma verileri ile akademik çalışmaların görünürlüğünü, izlenebilirliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Rektör/Rektör Yardımcısı başkanlığında kurulan Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu, Rektör’ün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, Fakülte Dekanları veya temsilcileri, Yüksekokul Müdürleri veya temsilcileri, Enstitü Müdürleri veya temsilcileri, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanından oluşur.

Açık Bilim ve Kütüphane Komisyonu Yönergesi’ne erişebilmek için tıklayınız.