Toplu Katalog

Kütüphaneler arası iş birliği ve kaynak paylaşımını ülke çapında etkin hale getirebilmek için ilk hedef, ülkemizdeki tüm kütüphanelerin koleksiyon bilgilerini içeren Ulusal Toplu Katalog’un oluşturulması ve kütüphane hizmetlerinin vatandaş/araştırmacı odaklı kullanımının yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir.

Hedef yönelik, “Entegre E-Kütüphane Sistemi”nin altyapısını oluşturan “Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)” oluşturulmuş, farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip kütüphanelerin tek bir ara yüzden taranabilmesine ve kayıt paylaşımına olanak sağlanmıştır.

Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemizin TÜBESS ile iş birliği kapsamında, TO-KAT’tan yayın talebinde bulunabilirsiniz. Yayın talepleriniz için Yayın Talep Formu ile kutuphane@kapadokya.edu.tr  adresine mail atmanız gerekmektedir.