Yayın Girişi

Kurumsal Akademik Arşiv Sistemleri bir kurumun akademik hafızası ve açık erişim altyapısıdır; kurumun entelektüel mirasını toplama, uzun dönem saklama işlevini yerine getirir ve geniş kitlelerin erişimine imkan sağlayacak biçimde yapılandırır.

Kurumsal Akademik Arşiv sistemlerinde birimlerce üretilen kitap, makale, bildiri, tez, teknik rapor, fotoğraf, harita, ses ve video dosyaları vb. gibi akademik dokümanlar arşivlenir.

Kapadokya Üniversitesi mensupları, akademik çalışmalarının tam metinlerini ve üst verilerini Kapadokya Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv KÜNASİS’te depolamakla yükümlüdür.

KÜNASİS e veri yükleme kılavuzu için lütfen tıklayınız.