AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi) Deneme Erişimine Açılmıştır..

Bilimsel araştırma sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü yöntem ve bu süreçte kullanılan bilgisayar yazılımları ile ilgili online dersler içeren AYEUM  (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi) 2 Kasım 2022 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

https://ayeum.com/ adresinden ……@kapadokya.edu.tr uzantılı e-posta adreslerinizle kayıt olarak aşağıda isimleri yazılı 10 dersi deneme erişimi süresince takip edebilirsiniz.

Dersler:

  • A10-Eğitim Bilimleri-Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Becerilerini Geliştirme ve SCI-SSCI Makale Yazım Stratejileri Eğitimi
  • A1-Nitel Araştırmanın Temelleri
  • A2-İngilizce Makale Yazım Eğitimi
  • A3-Eviews ile Panel Veri Analizi
  • A4-Temel MAXQDA Eğitimi
  • A5-Temel SPSS İle Nicel Veri Analizi
  • A6-Temel Düzey R Uygulamaları Eğitimi
  • A7-Makalenizin İçeriğine Uygun SSCI/SCI/AHCI İndekste Dergi Bulma Yöntemleri
  • A8-Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri
  • A9-Meta-Analiz ve CMA Kullanımı Eğitimi