Açık Erişim Veritabanları

Arkitekt

Ülkemizde yayınlanan ilk mimarlık dergisi olup, 1931-1980 yılları arasındaki yayınların pdf tam metin sunumunu içerir.

http://dergi.mo.org.tr/detail.php?id=2

Belleten

Türk Tarih Kurumu tarafından dört aylık periyotlarla yayınlanan dil ve tarih konularına içeren sosyal bilimler dergisidir. Derginin tüm sayıları Türk Tarih Kurumu'nun resmi internet      sitesinden erişime açılmıştır.

 

Danıştay Dergisi

T.C. Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan dergi 109. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

http://www.danistay.gov.tr/dergiler.html

 

DART- Europe: e-theses

28 Avrupa ülkesindeki 619 üniversiteden 828.729 açık erişim araştırma tezine erişim sağlayan veritabanıdır.

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 
DergiPark
 
TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunan, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olan veritabanıdır.
 

 

Digital Commons Network

Digital Commons Network, dünya çapında yüzlerce üniversiteden ve yüksekokuldan ücretsiz, tam metinli bilimsel makaleleri bir araya getirmektedir. Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, kitap bölümleri, tezler, konferans öğeleri ve diğer bilimsel çalışmalardan oluşan bir koleksiyona sahiptir.

https://network.bepress.com/

DOAB - Directory of Open Access Books

Sosyal bilimler, işletme, teknoloji gibi alanlarda 4835 e-kitaba ücretsiz olarak erişim sağlar.

https://doabooks.org/

DOAJ - Directory of Open Access Journals

DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veri tabanıdır. Veri tabanı her dilde ve konuda makale içerir.

https://www.doaj.org/

Econbiz

Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veri tabanıdır.

https://www.econbiz.de/

Europeana Collections

Avrupa müzelerinden, galerilerinden, kütüphanelerinden ve arşivlerinden 58.182.378 sanat eseri, kitap, film ve müzik hakkında verinin sunulduğu açık erişim veritabanıdır.

https://www.europeana.eu/portal/en

Free ebooks by Project Gutenberg

Veritabanı, 60.000’den fazla ücretsiz e-kitap içeriğine sahiptir.

https://www.gutenberg.org/

Google Akademik

Google Scholar ( Google Akademik), sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur.

https://scholar.google.com.tr/

Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar Koleksiyonu

Halen İstanbul'da Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde bulunan Hakkı Tarık Us Koleksiyonu'nda yer alan Osmanlı süreli yayınlarının dijital arşivini içerir.

http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/

HukukKaynaklari.com

Bu veritabanında, tek ara yüzde çalışan iki arama motoru bulunmaktadır. 2000-2015 yıllarına ait kitap, makale, çeviri, tez vb. 53.000’den fazla eseri sistematik olarak sınıflar. Yazar adı veya eser adı kriterlerine göre, bu eserler içinde arama yapılabilmektedir. Ayrıca 30.000 tanesi 2000-2015 yıllarına ait olmak üzere, toplam 70.000 esere tam metin erişim desteği sağlar.

http://www.hukukkaynaklari.com/

Islamic Heritage Project

Harvard Üniversitesi kütüphanelerinden ve müzelerinden İslami el yazmaları, yayınlanmış metinler ve haritaların dijital koleksiyonunu içerir.

https://library.harvard.edu/collections/islamic-heritage-project

İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı

TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=dokuman/findrecords.php

İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı

Başta ilâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan ilâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

OpenAIRE

Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) sunulduğu veritabanıdır. 2700 kurumsal arşiv ve Açık Erişim dergiden 524 binden fazla veri seti, 21 milyondan fazla yayın içerir.

https://explore.openaire.eu/search/find?keyword=

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dair makalelerden oluşmaktadır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

PQDT Open

Uluslararası kapsamda 88 ülkedeki üniversitelerden alınan Lisansüstü tezleri içeren veri tabanıdır.

https://pqdtopen.proquest.com/search.html

SafetyLit

SafetyLit, kasıtsız yaralanmaların, şiddetin ve kendine zararın önlenmesi ve araştırılması ile ilgili 30'dan fazla farklı profesyonel disiplinde çalışan araştırmacıların raporlarının özetlerini sunmaktadır. Bunlar arasında tarım, antropoloji, mimari, ekonomi, eğitim, mühendislik uzmanlıkları, ergonomi ve insan faktörleri, inanç bilginleri, sağlık ve tıp, kanun ve kolluk kuvvetleri, psikoloji, sosyal hizmet, sosyoloji ve diğer alanlar bulunmaktadır.

https://www.safetylit.org/

Sayıştay Dergisi

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan Sayıştay Dergisi’nin tüm içeriğine erişim sağlar.

https://dergi.sayistay.gov.tr/Default.asp?sayfa=2

SCImago Journal & Country Rank

Dünya çapında 239 ülkeden 5.000’den fazla uluslararası yayıncıdan ve ülke performans ölçümünden 21.500’den fazla başlıktan dergileri ve ülke bilimsel göstergelerini içeren, halka açık bir portaldır.

https://www.scimagojr.com/

SSRN Search eLibrary

Social Science Research Network SSRNeLibrary, 24 disiplinde 325.365 araştırmacıdan 705.591 araştırma makalesi sunmaktadır.

https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

İSAM veri tabanı çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 77.883 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 50.000 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php

Harman: Türkiye Akademik Arşivi

TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır.

https://arsiv.ulakbim.gov.tr/index

TR DİZİN (ULAKBİM Veri tabanları)

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

https://trdizin.gov.tr/

YÖK Ulusal Tez Merkezi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/